Noticies

27/08/2021 Actualitat
Benvolguts Veïns/es, Per tal de millorar la qualitat mediambiental dins del nostre municipi, us demanen la col·laboració de totes i tots els vilatans amb el nostre entorn. Tal i com sabeu, en tot el municipi disposem de contenidors per la recollida selectiva d’escombraries i que entre tots/es...
Oferta de Treball Ajuntament de la Nou de Gaià Programa de Garantia Juvenil 2021 Lloc: Suport Brigada Municipal Durada: 6 mesos. Jornada Complerta. Incorporació immediata! Requisits : - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya: Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la...
DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DEL QUADRIENNI 2020-2023 IMPORT SUBVENCIO; NOU DE GAIÀ LA 386.620,81 € Ajuntament de la Nou de Gaià. Import 48.327,60 € Despeses corrents, any 2021
11/08/2021
L'Ajuntament de la Nou de Gaià, en col·laboració amb el Centre Cultural El Castell de la Nou, convoquen el " I Premi Land Art de la Nou de Gaià " Obert a artistes del territori espanyol, majors d'edat i interessats en el Land Art. Període d'inscripció: fins al 15 de setembre de 2021 , a les 23: 59h...
28/07/2021
Oferta per proveir mitjançant funcionari d’habilitació nacional el lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de la Nou de Gaià, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis.
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA EL EJERCICIO 2020/21 Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres, y elaboración de materiales para ofrecer información en materia de violencia contra las mujeres, Subvención 1.108,...
25/05/2021 Actualitat
Aquest protegeix els consumidors més vulnerables amb descomptes notables en la factura de la llum. A causa de la situació en què ens trobem actualment, aquesta mesura s'estén a persones en situació de ERTO, atur, reducció de jornada laboral, a més d'empresaris i autònoms.
Concessió de Subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública - Any 2021
Concessió ajut pel funcionament de la llar infant pública de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals, Les Codinetes.

Pàgines