Noticies

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de juliol de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 1612,99 € per realització de programes i activitats culturals a l'anualitat 2017.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 desetembre de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 25.904,61 € per la millora de l'enllumenat públic dels carrers camí de Rubials, Sitgeta, Glorieta, Sant Cosme i Sant Damià, Santa Magdalena...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 37.713,39 € per l'amortització de préstecs concertats corresponents a l'anualitat 2018.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 40.000 € per al finançament de despeses corrents corresponent a l'anualitat 2018.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 18 de maig de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 7175 € per realització de programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal pel curs...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de juliol de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 1612,99 € per realització de programes i activitats culturals a l'anualitat 2017.
25/05/2021
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de juliol de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 4485,50 € per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural a l'anualitat...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de juliol de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 2168,10 € per a gestió i funcionament d'equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural a l'...
La Diputació de Tarragona, per Decret de data 18 de desembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 893,85€ per interessos del préstec amb l'Entitat Banc Santander, un import de 190,72€ per interessos del préstec amb CaixaBank i un import de 2436,80€ per...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 17 de novembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 1055,52€ per actuacions de protecció de la salut pública per millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà en la...

Pàgines