SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PAESC 2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PAESC 2023

Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023.

 

 

Concepte: PAESC. 2a Fase Fotovoltàiques escoles

Pressupost Elegible: 30.250,00 euros

% concedit: 88,32%

Import concedit: 26.717,25 euros

 

Concepte: PAESC. Canvi de lluminàries

Pressupost Elegible: 22.227,66 euros

% concedit: 88,32%

Import concedit: 19.631,81 euros