AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ O EN OCCITÀ DESTINADES A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA PER A L’ANY 2023

AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ O EN OCCITÀ DESTINADES A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA PER A L’ANY 2023

En data 20/04/2023 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 2000 € per a l'adquisició de diferents fons bibliografics destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya 2023.