Arxiu Municipal

L’ARXIU MUNICIPAL DE LA NOU DE GAIÀ ( Foto)

Des del mes de juliol de 2021 La Nou de Gaià disposa d’un nou espai per Arxiu Municipal. La nova ubicació es troba situada a la primera planta de l'edifici del Castell del Baró de les Quatre Torres, al carrer Castell número 8, on comparteix un espai annex a les oficines municipals. Ocupa una part de la sala denominada Garbí que té una superfície de 22'5 metres quadrats i disposa de prestatgeria metàl·lica fixa distribuïda de manera perimetral. Actualment té una capacitat per albergar 82 m/l de documentació amb possibilitat de poder-se ampliar si fos necessari. Actualment, a l'Arxiu Municipal hi ha dipositats el Fons de l'Ajuntament de la Nou de Gaià i el  Fons del Jutjat de Pau.

Nom: Arxiu Municipal de La Nou de Gaià

Adreça: C/Castell, 8

Abast cronològic: 1649-2015

Metres lineals: 60

Consulta: Per accedir cal demanar cita prèvia a l’adreça electrònica arxiucomarcal@tarragones.cat

L’accés és lliure. Cal emplenar una fitxa amb les dades personals i el motiu de la consulta

 

QUADRE DE FONS:

Ajuntament de La Nou de Gaià (1848-2015)

            Llibre del Consell del lloch de la Nou ( 1649-1708)

Jutjat de Pau de La Nou de Gaià (1843-2015)

 

DOCUMENTACIÓ DIGITALITZADA:

Actes del Ple de l’Ajuntament ( 1867-1984)

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/cerca

 

Plànols de Cadastre de la Nou de Gaià ( 1945-1946)

Polígon 1                Polígon 2

Polígon 3                Polígon 4

Polígon 5

 

Llibre del Consell del lloch de la Nou (1649-1708)

/sites/noudegaia/files/recursos/llibre_del_consell_del_lloch_1649-1708.pdf

 

PUBLICACIONS LOCALS:

eLNouGaià, Revista social i cultural ( 2003-2011)

 

LNG núm. 1                      LNG núm. 2

LNG núm. 3                      LNG núm. 4

LNG núm. 5                      LNG núm. 6

LNG núm. 7                      LNG núm. 8

LNG núm. 9                      LNG núm. 10

LNG núm. 11                    LNG núm. 12

LNG núm. 13                    LNG núm. 14

LNG núm. 15                    LNG núm. 16     

Queden alguns exemplars editats. Si algú està interessat en l'adquisició d'algun exemplar, pot adquirir-lo a l'ajuntament.

 Remors del Gaià ( Publicació d’ “El Niu”, centre d’espai i cultura) ( 1973)

Gràcies al Sr. Lluís Virgili Virgili,  nouenc i col·laborador habitual de la revista eLNouGaià, i al Joan Martí Baduel, hem pogut recuperar tots els números de la revista Remors del Gaià, que es va publicar per darrera vegada l'any 1973.

 

Remors núm. 1                    Remors núm. 2

Remors núm. 3                    Remors núm. 4

Remors núm. 5                    Remors núm. 6 

 

Enllaços d'interès:

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca

https://arxiuenlinia.ahat.cat/

https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/tarragones/

https://la9degaia.blogspot.com/