ORGANIGRAMA POLÍTIC

Alcaldessa

IDN - JxCAT - JUNTS

Josepa Figueras Briones
j.figueras@noudegaia.altanet.org

Regidora

IDN - JxCAT - JUNTS

Festes i lleure.

Anna Coll Viñas
acoll@noudegaia.altanet.org

Regidora

IDN - JxCAT - JUNTS

Educació, medi ambient i salut.

Blanca Guillén Salla
bguillen@noudegaia.altanet.org

Regidor

IDN - JxCAT - JUNTS

Serveis.

Roger Santamaria Pocurull   
rsantamaria@noudegaia.altanet.org

Regidora

SOM - AM

Gema Figueras Guisado            

gfigueras@noudegaia.altanet.org

Regidor

SOM-AM

Raül Franquet Marcillas

rfranquet@noudegaia.altanet.org

 

Regidor

Independent

 

Isaac Fortuny Bargalló 

ifortuny@noudegaia.altanet.org

 

Cartipàs, organització política

Per més informació de càrrecs electes podeu clicar aquí.

Podeu consultar els organs de govern i les funcions aquí

Per a contactar amb la resta de càrrecs: aj.noudegaia@altanet.org tel. 977655257


Aprovació REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL

En el Ple Ordinari del passar 9 de juliol de 2010 es va aprovar el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de la Nou de Gaià, i va sortir publicat integrament el seu text al BOPT núm 173 de 28 de juliol de 2010.

Durant un periode de 30 dies a partir del dia 29 de juliol estarà exposat al públic a fi de que es puguin presentar reclamacions i al·legacions que es considerin convenients. Passat aquest termini sense que es presentessin al·legacions ni reclamacions durant el temps d'esposició al públic el text d'aquest Reglament es considerarà definitivament aprovat.

Tothom qui el vulgui consultar pot accedir-hi en el següent enllaç:

Reglament Orgànic Municipal de la Nou de Gaià

Per més informació sobre els organs de govern i funcions podeu accedir aquí.

 

Subscriure a