SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS 2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS 2023

Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular (any 2023).

 


Pressupost Elegible: 18.950,00 euros
% concedit: 93,85%
Import concedit: 17.785,51 euros