Noticies

Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’ aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023 Pressupost...
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals Pressupost Elegible: 363,00 euros % concedit: 80,21%...
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular (any 2023). Pressupost Elegible: 18.950,00 euros % concedit: 93,85% Import concedit: 17.785,51 euros ​
En data 20/04/2023 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 2000 € per a l'adquisició de diferents fons bibliografics destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya 2023.
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per Foment de l'Ocupació Local, convocatòria 2023. Pressupost Elegible: 9.244,36 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 9.244,36 euros
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023. Concepte: PAESC. 2a Fase Fotovoltàiques escoles Pressupost Elegible: 30.250,00 euros % concedit: 88,32% Import concedit: 26.717,25 euros Concepte: PAESC. Canvi de lluminàries...
Concessió de la Generalitat de Catalunya de la subvenció per la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis fins a 2000 habitants. Import concedit: 27.602.14€ Pressupost Elegible: 32.121,04€ % concedit: 85,93 % Amb el suport de:
Concessió de la Diputació de Tarragona de ka subvenció en concepte de plagues urbanes i gestió animals domèstics. Import concedit: 3.321,96 euros Pressupost Elegible: 3.956,10 euros % concedit: 83,97%
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte d'obres per l'arranjament del C/Jaume I de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/es/detall-publicacio/200064668
ANUNCI Ajuntament de la Nou de Gaià pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de servei per la Neteja de les escoles i dependències municipals de la Nou de Gaià. (exp. 4309760009-2023-0000047) Per resolució d’Alcaldia de 9 de febrer de 2023, s’ha aprovat l’obertura de la convocatòria de l’...

Pàgines