Noticies

04/11/2021 Publicacions
En data 29/10/2021 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 870 € per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya...
04/11/2021 Publicacions
En data 29/10/2021 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 765€ per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya 2021 per l'exercici de 2021.
26/08/2021 Publicacions
Oferta de Treball Ajuntament de la Nou de Gaià Programa de Garantia Juvenil 2021 Lloc: Suport Brigada Municipal Durada: 6 mesos. Jornada Complerta. Incorporació immediata! Requisits : - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya: Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la...
19/08/2021 Publicacions
DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DEL QUADRIENNI 2020-2023 IMPORT SUBVENCIO; NOU DE GAIÀ LA 386.620,81 € Ajuntament de la Nou de Gaià. Import 48.327,60 € Despeses corrents, any 2021
07/07/2021 Publicacions
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA EL EJERCICIO 2020/21 Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres, y elaboración de materiales para ofrecer información en materia de violencia contra las mujeres, Subvención 1.108,...
25/05/2021 Publicacions
Concessió de Subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública - Any 2021
25/05/2021 Publicacions
Concessió ajut pel funcionament de la llar infant pública de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals, Les Codinetes.
25/05/2021 Publicacions
Subvencio Pam 2017- MILLORA D' ENLLUMENAT PUBLIC DELS CARRERS CAMI DE RUBIALS, SITGETA I GLORIETA. Pressupost actuació 16.559,32€ Recursos propis 827,97€ Subvencio PAM 2017 15.731,35 €
25/05/2021 Publicacions
Subvencio Pam 2017- MILLORA D' ENLLUMENAT PUBLIC DELS CARRERS CAMI DE RUBIALS, SITGETA I GLORIETA. Pressupost actuació 16.559,32€ Recursos propis 827,97€ Subvencio PAM 2017 15.731,35 €

Pàgines