SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PROGRAMA SALUT PÚBLICA - CONTROL SANITARI DE L'AIGUA 2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PROGRAMA SALUT PÚBLICA - CONTROL SANITARI DE L'AIGUA 2023

Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’ aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

 

Pressupost Elegible: 3.589,01 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 3.409,56 euros

 

Aigua de consum - ASPB - Agència de Salut Pública de Barcelona