SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL 2023

30/10/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL 2023

Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per Foment de l'Ocupació Local, convocatòria 2023.

 

 Pressupost Elegible: 9.244,36 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 9.244,36 euros