Noticies

21/02/2023 Actualitat
eBando i eAgora es fusionen a partir d'avui 21 de febrer Això què significa? En primer lloc, l'App passarà en els pròxims dies a dir-se eAgora, tindrà una imatge més moderna, però mantindrà la mateixa essència, les mateixes funcionalitats. Haig de canviar d'App? No, no és necessari, continuarà sent...
ANUNCI Ajuntament de la Nou de Gaià pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de servei per la Neteja de les escoles i dependències municipals de la Nou de Gaià. (exp. 4309760009-2023-0000047) Per resolució d’Alcaldia de 9 de febrer de 2023, s’ha aprovat l’obertura de la convocatòria de l’...
El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha concedit ajuts per la provisió dels mitjas necessaris per a l'exercici de les funcions dels Jutjats de Pau de Catalunya durant l'any 2022. Concedint a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per aquesta finalitat l'import de 860 €uros.
29/12/2022
Podeu consultar el calendari del contribuent per l'exercici de 2023 aquí .
La Diputació de Tarragona en data 4 d'octubre de 2022 ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de la Nou de Gaià, per Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022 amb el següent detall: Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià Municipi: La Nou de Gaià Concepte: Programes i activitats...
La Diputació de Tarragona en data 29 de novembre de 2022 ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de la Nou de Gaià, per inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per aquests equipaments i en elements patrimonials. Convocatòria 2022 amb el següent detall:...
15/12/2022
La Diputació de Tarragona en data 26 de juliol de 2022 ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de la Nou de Gaià, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022 amb el següent detall: Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià Municipi...
01/12/2022
DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DEL QUADRIENNI 2020-2023 IMPORT SUBVENCIO; NOU DE GAIÀ LA 386.620,81 € Ajuntament de la Nou de Gaià. Import 48.327,60 € Despeses corrents, any 2022
01/12/2022
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona s'ha concedit un ajut per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, per reparació de mur de pedra dels jardins del Cercat, convocatòria 2022. Amb el següent detall:...

Pàgines