Noticies

29/09/2022
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragoan s'ha concedit un ajut de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. Amb el següent detall: Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià Municipi: La Nou de Gaià Concepte: Línia 2 - Salut...
L’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, disposa que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’incloure, per a la seva aprovació, el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del...
18/08/2022
CONVOCATORIA SELECCIO PERSONAL INTERI URGENCIA: ARQUITECTE MUNICIPAL Descripció Per Resolució de l’Alcaldia 208/2022, de data 10 d’agost, s’ha resolt convocar el procés per seleccionar per nomenament interí d’urgència d’arquitecte/a superior A1, amb formació de llista de reserva. Pel caràcter...
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte d'obres per rehabilitació i restauració de la Capella del Castell de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp...
19/07/2022
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte d'obres per rehabilitació de les quadres i la casa del guarda del Castell de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/...
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte de subministrament i instal·lació de plaques fotovoltàiques a l'escola Codinetes de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat...
06/07/2022
Dissabte 16 de juliol, de 11:30h a 13:30h, en motiu de la Licitació per arrendament de l'habitatge conegut com, La Palmera , al C/ Sant Cosme i Sant Damià, 4 , es farà Jornada de portes obertes perquè, tan els veïns com tothom que estigui interessat a presentar oferta, pugui visitar la casa. Es...
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte per la millora d'enllumenat públic al Camí de Rubials, Sitgeta, Glorieta i Sant Cosme i Sant Damiàde la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://...
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte privat de l'administració pública per l'arrendament del Bé immoble patrimonial situat al C/ Sant Cosme i Sant Damià, número 4 de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el...
12/05/2022
El passat dilluns 9 de maig va tenir l'entrega a la UAB els reconeixements a la tasca de transparència en les pàgines web municipals. L'ajuntament de la Nou de Gaià, ha aconseguit el Segell Infoparticipa 2021 i continuarem millorant per poder mantenir aquest reconeixement. El diploma va ser...

Pàgines