SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SOCORRISME - DEA 2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SOCORRISME - DEA 2023

Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023.

 

Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipalsPressupost Elegible: 363,00 euros
% concedit: 80,21%
Import concedit: 291,16 euros