Noticies

25/05/2021 Actualitat
Si us trobeu en situació de vulnerabilitat i necessiteu iniciar un tràmit d'ajut, us volem recordar que Serveis Socials continua estant a la vostra disposició al nostre municipi. Podeu demanar per parlar amb l'assistent social a través del telèfon d'atenció de l'ajuntament: 977655257, en horari de...
25/05/2021 Actualitat
A partir d'avui i per reduir presencialitat a les consultes
La Diputació de Tarragona, per decret de de data 4 de desembre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per interessos dels tres préstecs concertats l'any 2019 per un import de 2708,07€.
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL Convocatòria CLT 21/2020 Llibres i diaris Ajuts per l' adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 863,47 € per realització de programes i activitats culturals a l'anualitat 2019.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 1775,48€ per actuacions de protecció de la salut pública per millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà en la convocatòria...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 24 de setembre de 2019, va atorgar a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 11.632,50€ per a la millora de l'enllumenat públic (PAES) de l'anualitat 2019.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 17 de març de 2017, va atorgar a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 7748€ per a la renovació de material informàtic dins el programa de millora de xarxes bàsiques municipals i modernització d'equipaments...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 4604,60 € per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural a l'anualitat...

Pàgines