Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa d'inversions del PAM 2020-2023 Despeses Corrents 2023

25/01/2024

Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa d'inversions del PAM 2020-2023 Despeses Corrents 2023

DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DEL QUADRIENNI 2020-2023. DESPESA CORRENT 2023

Import 48.327,60 € Despeses corrents, any 2023