Noticies

Concessió de Subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública - Any 2021
Concessió ajut pel funcionament de la llar infant pública de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals, Les Codinetes.
Subvencio Pam 2017- MILLORA D' ENLLUMENAT PUBLIC DELS CARRERS CAMI DE RUBIALS, SITGETA I GLORIETA. Pressupost actuació 16.559,32€ Recursos propis 827,97€ Subvencio PAM 2017 15.731,35 €
Subvencio Pam 2017- MILLORA D' ENLLUMENAT PUBLIC DELS CARRERS CAMI DE RUBIALS, SITGETA I GLORIETA. Pressupost actuació 16.559,32€ Recursos propis 827,97€ Subvencio PAM 2017 15.731,35 €
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 PUOSC Pavimentació i serveis del segon tram del carrer Cases Noves i coberta de l'ajuntament any 2023 35.877,79 euros Pavimentació dels carrers de Pompeu Fabra i Jaume I any 2023 114.424,13 euros
Concedir les subvencions per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020. Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià Municipi: La Nou de Gaià Concepte: Tipus 2: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica Pressupost...
Subvencions Pla Especial Ajuntaments , COVID 8040/241/46209 Per acord de la Junta de Govern de 28 de juliol de 2020 es va aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix...
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020 Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià Municipi: La Nou de Gaià Concepte: Aigua...
ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO Concessió de les subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018. Beneficiari:...

Pàgines