SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. GESTIÓ DE PLAGUES I ANIMALS DOMÈSTICS 2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. GESTIÓ DE PLAGUES I ANIMALS DOMÈSTICS 2023

Concessió de la Diputació de Tarragona de ka subvenció en concepte de plagues urbanes i gestió animals domèstics.

 

Import concedit: 3.321,96 euros

Pressupost Elegible: 3.956,10 euros

% concedit: 83,97%