SUBVENCIÓ PER LA MILLORA D'INFRAESTRUCTURES O EQUIPAMENTS DE PRÀCTICA ESPORTIVA PER MUNICIPIS FINS A 2000 HABITANTS

30/10/2023

SUBVENCIÓ PER LA MILLORA D'INFRAESTRUCTURES O EQUIPAMENTS DE PRÀCTICA ESPORTIVA PER MUNICIPIS FINS A 2000 HABITANTS

Concessió de la Generalitat de Catalunya de la subvenció per la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis fins a 2000 habitants.

 

Import concedit: 27.602.14€

 

Pressupost Elegible: 32.121,04€

 

% concedit: 85,93 %

 

 

Amb el suport de: