CONVOCATORIA SELECCIO PERSONAL INTERI URGENCIA: ARQUITECTE MUNICIPAL

18/08/2022

CONVOCATORIA SELECCIO PERSONAL INTERI URGENCIA: ARQUITECTE MUNICIPAL

CONVOCATORIA SELECCIO PERSONAL INTERI URGENCIA: ARQUITECTE MUNICIPAL
DescripcióPer Resolució de l’Alcaldia 208/2022, de data 10 d’agost, s’ha resolt convocar el procés per seleccionar per nomenament interí d’urgència d’arquitecte/a superior A1, amb formació de llista de reserva. Pel caràcter urgent de la selecció, el termini per presentar sol·licituds serà de de deu dies hàbils, computats des de la publicació de la convocatòria en Seu Electrònica i Tauler d’Edictes.
Termini de presentació d'ofertes: 22/08/2022 al 05/09/2022
 
Edicte de les bases de la convocatòria: Aquí
Llista provisional d'admesos i/o exclosos i data de les proves: Aquí