TRAMITS I GESTIONS AJUNTAMENT

tramits

 

TRÀMITS PER SOL·LICITAR SERVEIS MUNICIPALS 

pdfSOL·LICITUD GENERAL

POBLACIÓ

SOL·LICITUD ALTA PADRÓ HABITANTS 

ANNEX SOL·LICITUD ALTA PADRÓ HABITANTS

 


CULTURA

SOL·LICITUD UTILITZACIÓ SALES MUNICIPALS


URBANISME

SOL·LICITUD LLICÈNCIA OBRES

SOL·LICITUD ADMISSIÓ DOCUMENTACIÓ

SOL·LICITUD D'ÚS I PRIMERA OCUPACIÓ

SOL·LICITUD DE CÈDULA URBANÍSTICA

Per tal de fer una COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES heu de presentar la següent documentació:

Comunicació Prèvia Obres

Autoliquidació taxes

Declaració Responsable de Grup

Cal que us descarregueu l'arxiu, ompliu les dades que us demanem, escanejar el document degudament signat per tal de poder enviar-ho per e-mail a l'adreça aj.noudegaia@altanet.org o bé imprimir-ho per presentar-ho personalment a les Oficines Municipals  (De dilluns a divendres de 10 a les 13.30 hores)

 

CALENDARI FISCAL MUNICIPAL

El calendari fiscal es trova a l'abast de tothom consultant el següent enllaç:

CALENDARI FISCAL BASE

Calendari Fiscal BASE 2022

 

ORDENANCES MUNICIPALS                                         

A continuació podeu consultar les ordenances municipals vigents del nostre municipi:

FISCALS

01.- I.B.I.

02.- I.A.E.

03.- VEHICLES

04.- CONSTRUCCIONS I OBRES

05.- PLUSVALUES

06.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS

07.- UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC

08.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES

09.- CEMENTIRI

10.- ESCOMBRARIES

11.- EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

12.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

13.- LLAR INFANTS

14.- CLAVEGUERAM

15.- CAMINS

16.- AIGUA

17.- GENERAL DE TAXES

NO FISCALS

Tinença d'animals

Reglament Orgànic Municipal

Neteja i tancat de solars

Gestió de residus de la construcció

Fitxers de Protecció de Dades

Ordenança de Convivència ciutadana i civisme

 

 

Subscriure a