Noticies

Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19
Convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020. Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià Municipi: La Nou de Gaià Concepte: Activitats CULTURA Import concedit: 5.000,00 euros
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL CLT 20/2020 de SAB 2020 Ajuts per l' adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya
La Diputació de Tarragona, per decret de de data 4 de desembre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per interessos dels tres préstecs concertats l'any 2019 per un import de 2708,07€.
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL Convocatòria CLT 21/2020 Llibres i diaris Ajuts per l' adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 863,47 € per realització de programes i activitats culturals a l'anualitat 2019.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 1775,48€ per actuacions de protecció de la salut pública per millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà en la convocatòria...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 24 de setembre de 2019, va atorgar a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 11.632,50€ per a la millora de l'enllumenat públic (PAES) de l'anualitat 2019.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 17 de març de 2017, va atorgar a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 7748€ per a la renovació de material informàtic dins el programa de millora de xarxes bàsiques municipals i modernització d'equipaments...

Pàgines