Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa d'inversions del PAM 2020-2023 Despeses Corrents 2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa d'inversions del PAM 2020-2023 Despeses Corrents 2021

DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DEL QUADRIENNI 2020-2023 IMPORT SUBVENCIO; NOU DE GAIÀ LA 386.620,81 € Ajuntament de la Nou de Gaià. Import 48.327,60 € Despeses corrents, any 2021