CONCESSIÓ AJUT PER DIVERSES ACTUACIONS CULTURALS SINGULARS 2021

CONCESSIÓ AJUT PER DIVERSES ACTUACIONS CULTURALS SINGULARS 2021

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 5 d'octubre de 2021 s'ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per diverses actuacions culturals singulars, convocatòria 2021 per un import de 17.533,15€