AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DE DIARIS DESTINATS A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA 2021

AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DE DIARIS DESTINATS A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA 2021

En data 29/10/2021 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 765€ per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya 2021 per l'exercici de 2021.