Oferta de lloc de treball de suport a Brigada Municipal. Programa de Garantia Juvenil 2021

Oferta de lloc de treball de suport a Brigada Municipal. Programa de Garantia Juvenil 2021

Oferta de Treball

Ajuntament de la Nou de Gaià

Programa de Garantia Juvenil 2021

 

Lloc: Suport Brigada Municipal

Durada: 6 mesos. Jornada Complerta.

Incorporació immediata!

 

Requisits:

- Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que estigui a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També es poden inscriure els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 25, (o menys de 30, en el cas de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent), en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No estar treballant ni estudiant a la data de presentació de la sol·licitud.

Estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

- Posseïr certificat de professionalitat, títol de formació professional de grau mig o superior, altre oficialment reconegut com a equivalent o universitari.

- Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques. (No haver estat contractada en practiques pels mateixos estudis més d’un any i mig, haver acabat els estudis com a molt fa 5 anys…)

No haver participat en les convocatòries dels anys 2019 i 2020.

 

Contacteu amb l’Ajuntament (tf.977655257) de la Nou de Gaià a fi de consultar la vostra situació particular o sol·licitar informació de la oferta.