Licitació d'un contracte de d’obres: Rehabilitació de les quadres i la casa del guarda del Castell de la Nou de Gaià.

19/07/2022

Licitació d'un contracte de d’obres: Rehabilitació de les quadres i la casa del guarda del Castell de la Nou de Gaià.

En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte d'obres per rehabilitació de les quadres i la casa del guarda del Castell de la Nou de Gaià

Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=30941633&