Licitació d'un contracte de d’obres: Rehabilitació i restauració de la Capella del Castell de la Nou de Gaià.

Licitació d'un contracte de d’obres: Rehabilitació i restauració de la Capella del Castell de la Nou de Gaià.

En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte d'obres per rehabilitació i restauració de la Capella del Castell de la Nou de Gaià

Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=30941633&