Licitació contracte de subministrament i instal·lació de plaques fotovoltàiques a l'escola Codinetes

Licitació contracte de subministrament i instal·lació de plaques fotovoltàiques a l'escola Codinetes

En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte de subministrament i instal·lació de plaques fotovoltàiques a l'escola Codinetes de la Nou de Gaià

Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=30941633&