Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa d'inversions del PAM 2020-2023 Inversions 2021

19/10/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa d'inversions del PAM 2020-2023 Inversions 2021

DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) ANUALITAT 2021 iNVERSIONS 2021 ES DETALLA DE LA SEGUENT MANERA:

1- Acondicionament edifici antiga llar d'infants. Import concedit: 10.351,58€
2- Arranjament i millora àrea Jocs infantils  C/ Generalitat. Import concedit: 32.200,64€