Ajuts per danys en infraestructures municipals i xarxa viària esdevingudes per situacions de catàstrofe natural, ocasionats per DANA i/o GLÒRIA any 2020

25/11/2021

Ajuts per danys en infraestructures municipals i xarxa viària esdevingudes per situacions de catàstrofe natural, ocasionats per DANA i/o GLÒRIA any 2020

La Generalitat de Catalunya ha concedit la subvenció sol.licitada "per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020 amb el següent detall:

PRE 113/21/000028

Reparació de la paret mitgera de la Casa Vermella, malmesa pel temporal Glòria.

Import Concedit: 3.313,31€