Noticies

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 4604,60 € per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural a l'anualitat...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 900,78 € per realització de programes i activitats culturals a l'anualitat 2019.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 1775,48€ per actuacions de protecció de la salut pública per millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà en la convocatòria...
La Diputació de Tarragona, per Decret de la presidència de data 22 de juliol de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 10.770,02 € per al finançament de la Rehabilitació de la llinda de pedra i façanes del pati d'armes del castell de la Nou de Gaià dins el...
La Diputació de Tarragona, per Decret de la presidència de data 22 de juliol de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 30.139,98 € per al finançament de despeses corrents corresponent a l'anualitat 2019.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 13 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 4831,65 € per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural a l'anualitat...
La Diputació de Tarragona, per decret de de data 21 de desembre de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per interessos dels tres préstecs concertats l'any 2018 per un import de 2993,41€.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 30 denovembre de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 5687,50 € per realització de programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal pel...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 20 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 6 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 2719,42€ per actuacions de protecció de la salut pública per millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà en la convocatòria...

Pàgines