Alienació d'1 parcel·la integrant del patrimoni municipal del sòl ubicada al carrer Glorieta núm. 28

25/05/2021 Publicacions

Alienació d'1 parcel·la integrant del patrimoni municipal del sòl ubicada al carrer Glorieta núm. 28

Presentació d'ofertes fins el 24 de febrer. Podeu consultar la publicació en el següent enllaç:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=75956097&lawType=