Concessió ajut pel funcionament de la llar infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals: Curs 2019-2020

25/05/2021 Publicacions

Concessió ajut pel funcionament de la llar infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals: Curs 2019-2020

Concessió ajut pel funcionament de la llar infant pública de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals, Les Codinetes: Curs 2019-20 amb un import de 9.187,50€