AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DE DIARIS DESTINATS A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA 2021

AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DE DIARIS DESTINATS A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA 2021

En data 20/05/2021 per resolució de la Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya s'ha concedit un ajut de 1500€  per adquisició de llibres i diares per la Biblioteca Municipal de la Nou de Gaià.