Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa d'inversions del PAM 2017 canvi actuació

25/05/2021 Publicacions

Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa d'inversions del PAM 2017 canvi actuació

Subvencio Pam 2017- MILLORA D' ENLLUMENAT PUBLIC DELS CARRERS CAMI DE RUBIALS, SITGETA I GLORIETA. Pressupost actuació 16.559,32€ Recursos propis 827,97€ Subvencio PAM 2017 15.731,35 €