Concessió Ajut Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022

Concessió Ajut Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022

La Diputació de Tarragona en data 4 d'octubre de 2022 ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de la Nou de Gaià, per Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022 amb el següent detall:

Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi: La Nou de Gaià
Concepte: Programes i activitats culturals 2022
Import concedit: 27.266,48 euros