TRANSICIÓ (1960)

 

 

 

Transició. (1960)

Imatge de l’actual carrer de la Generalitat que abans rebia el nom de, Conde del Asalto, on es poden veure dos mitjans de transport, el cotxe i el carro.

Encara amb carrers de terra, no era gaire habitual veure cotxes pel poble. Els pocs, que de manera excepcional, apareixien per la Nou, contrastaven amb els carros i mules que transitaven per la Nou. Eren anys de transició en què els dos mitjans de transport convivien fins que, en detriment del de tracció animal, en pocs anys, es va anar implementant la mecànica.

El vehicle que es veu a la imatge era del tiet de la Teresa Dalmau de Cal Rafalet,  el Sr. Lluís Dalmau Virgili, que vivia a Barcelona habitualment, però tenia forts lligams familiars i afectius  a la Nou, a més a més de ser un dels benefactors que va contribuir amb una generosa  donació, a la construcció del monument a la Verge de les Neus, obra d’Eustaqui Vallès, que encara es conserva a la plaça del Centenari de la Nou.

 Segons ens diuen, el cotxe era un estándar inglés de la casa Standar Motor Company, amb matrícula B124601.

El carro que apareix a la imatge  no el tenim identificat. En aquells anys encara hi havia unes quantes cases que en tenien ja que, els cotxes eren un luxe només reservat per uns quants.  Més endavant,  s’aniria equiparant i, segurament molts  van haver d’adaptar l’aixoll per convertir-lo  en garatge  per guardar-hi el cotxe.

 

Sefa Martí i Josepa Figueras

La Nou de Gaià, maig 2021