VOT DE POBLE A LA VERGE DE LES NEUS (1916)

 

 

 

 

Vot de poble. Centenari. (1916)

 

Imatge de la Plaça del Centenari i 1r Monument a la Verge de les Neus, obra de l’escultor Frederic Garcia de Barcelona. Any de la celebració del primer Centenari del Vot de poble a la Verge (1916)  El cotxe i xofer, eren del Senyor de Morenes, amo  del castell que es pot veure al fons, i que va assistir als actes de la celebració.

 

L’any 1816, ja feia quatre anys seguits, les collites de raïm s’havien malmès per raó d’intenses pedregades estiuenques. La gent, desanimada, estava a punt de fer el farcell i anar a un indret més propici. Com a últim recurs, decideixen fer un vot de poble tot demanant l’ajut de Déu, però a qui invocarien? El poble es reuneix i es posen papers dins una bossa amb distintes advocacions de la Mare de Déu, i amb diversos noms de sants perquè fos la sort qui decidís. Quina fou la sorpresa quan per tres vegades consecutives va sortir el paperet de la Mare de Déu de les Neus. De llavors ençà se li ha dedicat cada any una festa i la collita de raïm mai més no s’ha perdut a La Nou”.

Un any abans, al 1915, ja es va constituir una comissió per preparar la festa. Estava integrada pel Jutge de Pau, el rector i l’Ajuntament. El 25 de juliol de 1916, Sant Jaume, nou dies abans de començar les festes, en un acte solemne es va col·locar la primera pedra del monument a la Verge de les Neus. Estava situat més cap al centre de la plaça, i segons es desprèn de les fotografies, la columna  tindria aproximadament entre quatre i cinc metres d’alçada, que sumada a la de la imatge, donaria una alçada total aproximada d’uns sis metres. Estava rodejada per una reixa circular, d’una alçada aproximada d’entre 1’60 i 1’80 metres.  El capellà, Mn. Josep Roca, va fer una al·locució davant tot el poble i les autoritats, i va fer la benedicció. Seguidament es va firmar un acta per deixar constància del moment, que va ser llegida per el capellà del Marques de Grigny, i junt amb portades d’alguns diaris d’aquell dia, es va col·locar tot en un tub de vidre. L’assentament sota la primera pedra la va fer el Senyor Morenes. El sr. Pau Dalmau Calaf, va compondre una poesia per a la ocasió, que es deia precisament: La primera pedra del Monument a la Verge de les Neus en lo poble de La Nou, que va ser llegida en públic.

Aquest dia van començar al poble els preparatius per a la gran festa de la setmana següent.  Es van emblanquinar totes les façanes de les cases, es van arranjar i netejar els carrers tots de terra, i es van guarnir d’elements vegetals: branques de palmeres, mates, diferents brancatges verds, que  conformaven arcs, garlandes i anagrames de la Mare de Déu ( com es pot observar a la imatge) Uns fanalets de paper els il·luminaven a la nit.

La festa va durar 3 dies: els dies 4, 5 i 6 d’agost, que va caure en divendres, dissabte i diumenge.

Sefa Martí i Josepa Figueras

La Nou de Gaià, maig 2021