Noticies

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 17 de novembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 2.026,50€ per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i...
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 3 de novembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 1.125,87€ per la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals a l'anualitat 2017.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de juliol de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 15.824,77 € per la millora i conservació del castell de la Nou de Gaià i accessos a l'anualitat 2017.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de juliol de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 23.429,20 € per la construcció d'un mur de contenció i paviment del Cercat a l'anualitat 2017.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de juliol de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 10.000,00 € per al finançament de sosteniment del lloc secretaria-intervenció corresponent a l'anualitat 2017.
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de juliol de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per import de 101.309,03 € per al finançament de despeses corrents corresponent a l'anualitat 2017.

Pàgines