Noticies

28/07/2021
Oferta per proveir mitjançant funcionari d’habilitació nacional el lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de la Nou de Gaià, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis.
07/07/2021 Publicacions
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA EL EJERCICIO 2020/21 Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres, y elaboración de materiales para ofrecer información en materia de violencia contra las mujeres, Subvención 1.108,...
Formació: Monitor de Lleure Infantil i Juvenil
04/06/2021
Adjunt us fem arribar el cartell informatiu del curs formatiu: Monitor de Lleure Infantil i Juvenil que organitza la Creu Roja.
25/05/2021 Actualitat
Aquest protegeix els consumidors més vulnerables amb descomptes notables en la factura de la llum. A causa de la situació en què ens trobem actualment, aquesta mesura s'estén a persones en situació de ERTO, atur, reducció de jornada laboral, a més d'empresaris i autònoms.
25/05/2021 Publicacions
Concessió de Subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública - Any 2021
25/05/2021 Publicacions
Concessió ajut pel funcionament de la llar infant pública de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals, Les Codinetes.
25/05/2021 Publicacions
Subvencio Pam 2017- MILLORA D' ENLLUMENAT PUBLIC DELS CARRERS CAMI DE RUBIALS, SITGETA I GLORIETA. Pressupost actuació 16.559,32€ Recursos propis 827,97€ Subvencio PAM 2017 15.731,35 €
25/05/2021 Publicacions
Subvencio Pam 2017- MILLORA D' ENLLUMENAT PUBLIC DELS CARRERS CAMI DE RUBIALS, SITGETA I GLORIETA. Pressupost actuació 16.559,32€ Recursos propis 827,97€ Subvencio PAM 2017 15.731,35 €
25/05/2021 Publicacions
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 PUOSC Pavimentació i serveis del segon tram del carrer Cases Noves i coberta de l'ajuntament any 2023 35.877,79 euros Pavimentació dels carrers de Pompeu Fabra i Jaume I any 2023 114.424,13 euros

Pàgines