Concessió d'ajuda de la Diputació de Tarragona en concepte de Transició energètica i acció climàtica.

22/12/2021

Concessió d'ajuda de la Diputació de Tarragona en concepte de Transició energètica i acció climàtica.

Mitjançant resolució de subvenció de la Diputació de Tarragona refenrent a la concessió de Transició energètica i acció climàtica.

(Temps d'execució: del 01-01-2021 al 31-10-2022) amb el detall de la concessió següent: