Concessió Ajut funcionament Jutjats Pau 2022

Concessió Ajut funcionament Jutjats Pau 2022

El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha concedit ajuts  per la provisió dels mitjas necessaris per a l'exercici de les funcions dels Jutjats de Pau de Catalunya durant l'any 2022. Concedint a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per aquesta finalitat l'import de 860 €uros.