CONCESSIÓ AJUT PER EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2021-2023

19/01/2022

CONCESSIÓ AJUT PER EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2021-2023

El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per acord de data 22/12/2021 ha concedit un ajut per restauració de la capella i cavallerisses del Castell de la Nou de Gaià dins el programa per execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023 per un import total de 42524,99€ distribuïts de la següent manera dins el trienni:

Exercici 2021: 10631,25€

Exercici 2022: 15946,87€

Exercici 2023: 15946,87€