GUIA D'USUARI PER TRÀMITS EN LÍNEA

 • Què és?

La Oficina virtual de l’Ajuntament de la Nou de Gaià et permet fer, a través d’Internet, tramitacions oficials, consultes, o informar-te sobre la teva relació amb l’Ajuntament.

És una manera d’agilitzar els tràmit, representa un estalvi de temps i desplaçaments, ja que no cal que ens personem a les oficines municipals. L’Oficina Virtual està oberta els 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

És tant segur i veraç com en l’atenció personal: per fer tràmits virtuals ens cal un identificador digital que garanteixi la nostra identitat a Internet i asseguri la integritat i confidencialitat.

Aquest servei és un canal paral·lel al presencial. Des de l’Ajuntament de la Nou de Gaià, juntament amb el Consell Comarcal del Tarragonès, la Diputació de Tarragona i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, es treballa per ampliar progressivament els serveis que es poden oferir a través de l’Oficina Virtual. Uns serveis que creixeran també gràcies a la interconnexió de les diferents administracions.

 • Què és la Seu electrònica?

La Seu electrònica del Ajuntament de la Nou de Gaià és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual es difon informació i es presta serveis competència de l’Ajuntament.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l’Ajuntament.

Vídeo explicatiu

Podeu accedir mitjanant el següent enllaç

Seu electrònica

 • Què puc consultar?

A la seu electrònica del Ajuntament de la Nou de Gaià (https://www.seu-e.cat/es/web/lanoudegaia/seu-electronica) pots accedir a:

Validació de documents electrònics

Perfil del Contractant

Oferta publicar d’ocupació

Calendari de dies inhàbils

Tauler d’edictes

Normativa

Prèviament haureu de disposar d’idCAT Mòbil o d’un certificat digital com l’IdCAT. Podeu seguir les indicacions dels apartats Com obtenir l’idCAT Mòbil? I idCAT Certificat per tal donar-vos d’alta o generar un certificat.

Per fer tràmits via electrònica amb l’Ajuntament de la Nou de Gaià cal clicar a l'apartat Seu electrònica del web municipal. Tot seguit cal cercar el tràmit que es vol realitzar i, si està activada la tramitació online, fer-la des d'allà. Si no està activada cal descarregar-se formularis en format pdf, omplir-los i adjuntar-los a través de l'apartat Instancia genèrica.

Alguns dels tràmits que pots fer telemàticament són:

Instancia genèrica

Accedir a una notificació electrònica

Presentació de factures electròniques

Sol·licitud d'accés a la informació pública

I d’altres que trobaràs al catàleg de tràmits electrònics del Ajuntament de la Nou de Gaià

Quan estigui habilitada la carpeta ciutadana de la Diputació la vincularem aquí.

 • Com accedir a la teva carpeta ciutadana?

Accedint al teu espai personal podràs consultar:

 • Tots els teus tràmits i actuacions realitzats amb qualsevol administració
 • Consultar les teves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques

Accés al teu espai personal

Podràs accedir, tant amb idCAT Mòbil com amb certificat.

 • Com obtenir l’idCAT Mòbil?

Seguint els passos dels vídeos que veureu a continuació podeu realitzar l’alta a servei d’identificació idCAT Mòbil. Podeu fer l’alta al servei tant amb DNI com amb TIE.

Vídeo explicatiu

IMPORTANT, en el procés d’alta a idCATMòbil heu d’introduir el codi de barres que apareix a la part posterior de la targeta sanitària individual de CATSalut, no el codi que apareix a la part frontal que comença amb les dos primeres lletres del vostres respectius cognoms.

És obligatori realitzar el tràmits de manera presencial per a les persones que no tenen TIE i són extracomunitàries o per les persones que no tenen Targeta sanitària individual ni tampoc targeta de MUFACE.

Si és aquest el teu cas:

 1. Emplena, signa i lliura el formulari. Consulta les oficines on tramitar de forma presencial (oficines d'atenció ciutadana, serveis territorials, oficines de gestió empresarial...). També ho pots fer en alguns Ajuntament de la Nou de Gaiàs i consells comarcals que ofereixen el servei. Consulta-ho abans de desplaçar-t'hi.
 2. Acredita la teva identitat amb un document identificatiu com, per exemple, el DNI. Tots els documents que aportis han d'estar vigents en el moment del registre. Si estigués caducat, és necessari aportar el comprovant de renovació.

Les persones que disposen de la targeta sanitària de la Mutualitat General de Funcionaris Civil de l’Estat (MUFACE) ja poden demanar idCAT Mòbil telemàticament per realitzar tràmits per mitjans electrònics.

CAT

Com obtenir l'idCAT Mòbil amb DNI i targeta sanitària

Com obtenir l’idCATMòbil amb TIE i targeta sanitària

Com obtenir l’idCATMòbil amb targeta de identitat d'estranger i MUFACE

CAST

Cómo obtener el idCAT Mòbil con DNI y tarjeta sanitaria

Cómo obtener el idCAT Mòbil con TIE y tarjeta sanitaria

Cómo obtener el idCAT Mòbil con TIE y MUFACE

Àrab

كيفية الحصول على idCATMòbil بواسطة بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الصحية

كيفية الحصول على IDCATMòbil بواسطة بطاقة هوية الأجانب و البطاقة الصحية.

كيفية الحصول على IDCATMòbil بواسطة بطاقة هوية الأجانب و بطاقة التعاضدية العامة لموظفي الدولة المدنيي

ING

How to obtain idCAT Mòbil with your DNI and health card

How to obtain idCAT Mòbil with a TIE and Health Card

How to obtain idCAT Mòbil with TIE (Foreigner Identity Card) and MUFACE

Aquí trobareu més informació

 • Certificat de representació

En el següent enllaços trobareu informació per a poder sol·licitar un certificat de representació

Les entitats no lucratives que han d'efectuar determinats tràmits, principalment amb les administracions públiques, tenen la possibilitat de disposar d'aquesta eina, cada vegada més imprescindible.

Societats anònimes (A) i limitades (B) si el representant de la societat és administrador únic o solidari, tingui inscrites les seves facultats de representació en el Registre Mercantil i aquestes no hagin estat revocades.

Cost del certificat: 24 euros

Vàlid: 2 anys

Lletres del NIF A, B, C, D, F, G, J, N, Q, R, S, P, V.

Cost del certificat:

Vàlid: 2 anys

Lletres del NIF E, H, N, P, S, U, V, W.

No té cost

Vàlid: 2 anys

Aquí podeu trobar més informació.

 • Factura electrònica 

Dades per generar una factura electrònica

Vídeo explicatiu

DIR3 (Codi Directori Comú d’Unitats i Oficines) del Ajuntament de la Nou de Gaià: L01430976

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes:

FACTURAe

B2BROUTER

HAZTEUNAFACTURAe

Seguint les indicacions d’aquest vídeo, podeu realitzar la presentació d’una oferta via Sobre Digital.

 • Com presentar una oferta per presentació telemàtica d’ofertes?

Seguint aquesta guia, podeu fer la presentació d’una oferta via presentació telemàtica d’ofertes.

Què són les notificacions i comunicacions electròniques?

La notificació electrònica és un servei de les administracions públiques per realitzar en els seus procediments notificacions als ciutadans i empreses, per mitjans electrònics, amb totes les garanties establertes per la llei.

La comunicació no ha de complir els requisits legals de la notificació; no requereix peu de recurs ni té data d’expiració.

Vídeo explicatiu 

Subscriure a