ECONOMIA MUNICIPAL

PLA DE GOVERN

Aquí podeu consultar el Pla de Govern municipal establert en el PAM 2020-2023

 

ECONOMIA MUNICIPAL

A continuació podeu consultar els documents que mostra la situació economica vigent de l'Ajuntament de la Nou de Gaià.

2021

Massa Salarial 2021

Pressupost general 2021

2020

Massa Salarial 2020

Pressupost general 2020

Estat del Deute

Romanent de Tresoreria

Informe de morositat 4r Trimestre 2020

2019

Massa Salarial 2019

Pressupost general 2019

Estat del Deute

Romanent de Tresoreria

Informe de morositat 4r Trimestre 2019

 

2018

Massa Salarial

Pressupost General 2018

Estat del Deute

Romanent de Tresoreria

Informe de morositat 4r Trimestre 2018

2017

Pressupost General 2017

Estat del Deute

Romanent de tresoreria

Informe de morositat 4r trimestre 2017

2016

Pressupost General 2016

2015

Pressupost General 2015

2014

Estat del Deute a 31/12/2014

Romanent de Tresoreria a 31/12/2014

Liquidació Pressupsot Despeses Exercici 2014

Liquidació Pressupost Ingressos Exercici 2014

Pressupost General 2014

Informe liquidació pressupost 2014

2013

Estat del Deute a 31/12/2013

Romanent de Tresoreria a 31/12/2013

Liquidació Pressupsot Despeses Exercici 2013

Liquidació Pressupost Ingressos Exercici 2013

Pressupost General 2013

2012

Estat del Deute a 31/12/2012

Romanent de Tresoreria a 31/12/2012

Liquidació Pressupsot Despeses Exercici 2012

Liquidació Pressupost Ingressos Exercici 2012

Pressupost General 2012

2011

Estat del Deute a 31/12/2011

Liquidació pressupost Despeses Exercici 2011

Liquidació Pressupost Ingressos Exercici 2011

Resultat pressupostari a 31/12/2011

Romanent de Tresoreria a 31/12/2011